BSA STUDIJU MAKSAS ATLAIDES 2019./2020.m.g. 
Atlaide %
BSA konkurss. Budžeta vietas 1.kursa 1.semestra reflektantiem, kas stājās  studiju  programmās (izņemot maģistrantūru un doktorantūru), saskaņā ar Konkursa Nolikumu. BSA Valde piešķir 50 stipendijas pa 300,- Eiro katrā (1 budžeta vieta līdzvērtīga 3 stipendijām). Vienam reflektantam ir tiesības saņemt vairākas (no 1 līdz 3)  stipendijas (atkarīgi no vidējās izglītības atestāta un CE rezultātiem). 30 - 100%
Teicamnieka atlaide. Tiek piešķirta pēc iepriekšējās sesijas rezultātiem, ja visi priekšmeti tika nokārtoti uz 8-10 ballēm, un nav finanšu un akadēmisko parādu.
Students regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs un studentu dzīvē.
Atlaide nesummējas ar  atlaidi par semestra apmaksu.
25%
Ģimenes atlaide***.
1.pakāpes radiniekiem vai laulātiem, kas vienlaicīgi studē BSA, bez akadēmiskajiem un finanšu parādiem.
Atlaide tiek piešķirta BSA studējošiem ģimenes locekļiem:
pirmajam ģimenes loceklim
otrajam ģimenes loceklim 
10%
25%
BSA absolventa radinieks***. BSA absolventa radiniekiem (1.pakāpes radi vai laulātie), kas studēja BSA un veiksmīgi beidza bakalaura, maģistrantūras vai doktorantūras programmu. 5%
Atlaide RAU un RCAII absolventiem. 5%
Atlaide par atkārtotām studijām. Ar nosacījumu, ka reflektantam studiju periodā nebija finanšu un akadēmisko parādu. Atlaide tiek piemērota tikai vienu reizi. 30%
Atlaide iepriekšejo gadu Mazās Akadēmijas absolventiem (2016.-2018.g.) Atlaide tiek piešķirta pirmā kursa pirmajā semestrī. 10%
Atlaide studiju gada (par diviem semestirem vienreizējā maksājumā) apmaksai.*** Atlaide no studiju gada tarifa summas.  
 - ES pilsoņiem un nepilsoņiem
- citu valstu pilsoņiem
10%
8%
Atlaide ārzemes reflektantiem - BSA absolventiem, kas stājās maģistrantūrā un doktorantūrā. 20%
Atlaide GFK absolventiem, kas stājās  BSA vēlākos studiju posmos. 20%
Atlaide BSA sadarbības partneru - organizāciju un pašvaldību darbiniekiem.
Atlaide tiek piešķirta uzņēmumu, asociāciju un pašvaldību pārstāvjiem, ar kuriem notiek sadarbība (sadarbības līgumu ietvaros).
Saskaņā ar līgumu
Studiju atlaide, pamatojoties uz iepriekšējās izglītības rezultātiem.
15% - reflektantiem, kas stājās 1.semestrī līdz 25.augustam ar nosacījumu, ka iepriekšējās izglītības dokumentā vidēja atzīme nav zemāka par 7,5 ballēm (reflektantiem, kas stājās pamatstudiju programmās, visu kārtoto centralizēto eksāmenu sertfikāti atbilst A-C līmeņiem, vai atbilstošu šo līmeņu procentuālās robežas līmeņi). Atlaide tiek piemērota tikai ES valstu pilsoņiem un nepilsoņiem.
30% - BSA diploma ar izcīlību īpašniekiem. 
15%

30%
Atlaide studentu sociālajam atbalstam***
III grupas invalīdiem
II grupas invalīdiem
I grupas invalīdiem
Bāreņiem
 5% 
15%
25%
10%
Atlaide piešķirta, ja nav finanšu un akadēmisko parādu.
Tiek piešķirta vienam semestrim ar pagarināšanas iespēju.
Atlaide tiek piemērota tikai ES valstu pilsoņiem un nepilsoņiem
Atlaide "Piesaisti draugu".
 Ja  students piesaista studijām vienu citu  studentu, atlaide piešķirta viena (tekoša) mācību gada apmaksai.
 Ja  students piesaista studijām divus un vairāk  studentus, atlaide piešķirta viena (tekoša) mācību gada apmaksai.
10%

15%
Atlaide par augstiem sasniegumiem BSA dzīvē.
Studentu parlamenta locekļiem, grupu vecākajiem, citiem aktivistiem, kuri regulāri rakstiski atskaitās par savu darbību, sportistiem, kas organizē sporta pasākumus, kā arī pārstāv BSA sacensībās.
Atlaide tiek piešķirta, ja nav akadēmisko un finanšu parādu.
10% - 20%
© 2020 BSA. All Rights Reserved. Designed By Maksimka

Please publish modules in offcanvas position.